Populistyczne komunikowanie polityczne

Populistyczne komunikowanie polityczne: przekazy polityczne, relacje medialne i reakcje społeczne – grant NCN na badania własne HARMONIA (UMOWA nr 2015/18/M/HS5/00080) – w ramach Akcji COST IS1308 Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics
Opis projektu: Celem projektu jest analiza zjawiska mediatyzacji populizmu politycznego i sformułowanie charakterystyki populistycznego komunikowania politycznego w Polsce oraz porównanie wniosków z wynikami badań przeprowadzonymi równolegle w 31 innych europejskich państwach w ramach Akcji COST IS1308 „Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Demorcatic Politics”.

Badania dotyczą trzech głównych kategorii uczestników procesu komunikowania politycznego, tj. podmiotów politycznych (partii politycznych i ich liderów), mediów (dziennikarzy) oraz społeczeństwa (obywateli, potencjalnych wyborców). W szczególności, celem jest (1) zdefiniowanie populistycznych aktorów (podmiotów) politycznych, rozpoznanie stosowanych przez nich strategii i taktyk komunikacyjnych oraz wskazanie czynników, które zwiększać mogą ich skuteczność, (2) określenie roli tradycyjnych i nowych mediów w upowszechnianiu przekazów populistycznych podmiotów politycznych, a także (3) zrozumienie efektów, jakie populistyczne przekazy wywołują u obywateli oraz określenie stopnia, w jakim obywatele angażują się w proces populistycznego komunikowania politycznego.  Materiał badawczy stanowi zawartość wybranych tytułów prasy drukowanej, telewizyjnych audycji informacyjnych oraz mediów online. Zebranie zawartości prasy drukowanej zlecone zostanie profesjonalnej instytucji zajmującej się monitoringiem mediów. Z kolei materiał ze stacji telewizyjnych pozyskany został z systemu CAST (Content Analysis System for Television), który należy do Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Wykonawcy: prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska (kierownik), prof. UAM dr hab. Dorota Piontek, dr Artur Lipiński, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM; dr hab. Agnieszka Hess, IDMiKS UJ; prof. Frank Esser (koordynator; główny partner zagraniczny), dr Sven Engesser, mgr Nicole Ernst, lic. Florin Buechel,  University of Zurich