O ZESPOLE

Jesteśmy zespołem, który o mediach – w teorii i praktyce – wie wszystko. Naszą mocną stroną jest naukowość, doświadczenie i kwalifikacje. Prowadzenie badań empirycznych to nasza codzienność.

prof. UAM dr hab. Dorota Piontek

absolwentka kierunku nauki polityczne w UAM, członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej – członkini Zarządu od 2013 roku i przewodnicząca sekcji komunikowania politycznego, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej na WNPiD UAM. (więcej)

 

 

prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska 

doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce. Obecnie pełni stanowisko profesora w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyła i uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach badawczych m.in. Foreign News on TV i Global Journalist of the 21st Century. Obecnie jest wiceszefową zespołu badawczego w ramach Akcji COST IS1308 Populist Political Communication in Europe. Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics(więcej)

 

 

dr Jacek Wyszyński

Adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Twórca systemu CAST (Content Analysis System for Television). (więcej)

 

 

 

dr Marcin Piechocki 

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Po ukończeniu studiów kontynuował naukę na studium doktoranckim, po obronie pracy doktorskiej adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa WNPiD UAM. Obszary zainteresowań naukowych:
System medialny i jego relacje z systemem politycznym
Nowe media w komunikacji. (więcej)

 

 

dr Szymon Ossowski

Absolwent politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie dwóch specjalności: samorządowej i marketingu politycznego. Doktor nauk humanistycznych (2007) w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej WNPiD. (więcej)

 

 

mgr Kinga Adamczewska

absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, na specjalności nowe media. Obecnie doktorantka w Zakładzie Komunikacji Społecznej na WNPiD UAM w Poznaniu. Wykonawca w projekcie „Badanie Mediów Publicznych”, zrealizowanym dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w roku akademickim 2015/2016. Wykonawca grantu przyznanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Moduł Rozwój 2 b. – „Populistyczny dyskurs polityczny w polskiej sferze publicznej”. (więcej)