Funkcjonalność

CAST – system, który pozwala na badanie programów telewizyjnych w nowatorski sposób.

  • Jednocześnie odbiera i archiwizuje 20 programów, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  • Możliwość zgromadzenia tak obszernego materiału badawczego ma w wielu przypadkach niebagatelne znaczenie. Pozwala ono na projektowanie badań ex-post i prowadzenie szerokich studiów porównawczych.
  • Wyposażony w system transkrybujący mowę na tekst.
  • Transkrypcja słów wypowiedzianych w języku polskim jest automatycznie dołączana do opisu poszczególnych programów. Pozwala to na łatwe i szybkie wyszukiwanie określonych audycji.
  • Dostępny za pomocą przeglądarki WWW.
  • Dostęp do systemu za pomocą przeglądarki WWW pozwala na elastyczną pracę z programem. Badanie zawartości mediów stało się bardziej efektywne – w jednym oknie wyświetla się lista badanych audycji, klucz kategoryzacyjny oraz materiał video, co zaoszczędza czas koderów i pieniądze klientów.

Nie tylko telewizja

System CAST umożliwia prowadzenie badań opartych na analizie różnego typu mediów. Poza telewizyjnymi materiałami video, do bazy materiałów możliwe jest włączenie prasy drukowanej, audycji radiowych czy zawartości Internetu.

Archiwum od 2014 r.

Już od trzech lat gromadzimy i archiwizujemy wszystkie audycje wyemitowane na antenie 20 programów telewizyjnych. Poza informacją, publicystyką, kulturą i sportem udostępniamy w celach badawczo-naukowych pełen katalog audycji reklamowych.